O mne

Moje životné skúsenosti ma naučili, že veci môžu v živote fungovať lepšie a inak ako je zaužívané. Ku kresťanstvu som prilipol už v útlom detstve a odhodlanie i nesmierna odvaha mojich rodičov, s ktorými som cestoval na bohoslužby do iných miest počas bývalého režimu, ma v mojej viere ešte viac zocelili. Po páde režimu v roku 1989 a následných inžinierskych štúdiách na vysokej škole sa mi inšpiráciou stala teológia, ktorú som sa rozhodol študovať Košiciach.

Viera sa mi stala dôležitým životným pilierom, podopierajúcim princípy a hodnoty, ktoré sa stali základom môjho života. Uchádzam sa o váš hlas, pretože si myslím, že moje nadobudnuté životné skúsenosti, znalosti a schopnosti by nemali zostať bez úžitku pre spoločnosť.
Mám za sebou 23 rokov praktických skúseností na akademickej pôde, počas ktorých som stretol tisícky inšpiratívnych mladých ľudí. Aktívne sa zúčastňujem na iniciatívach, ktoré pomáhajú mestu Prešov, ale aj na aktivitách, ktoré pomáhajú mladým ľuďom, deťom s poruchou autistického spektra, športovcom či ľuďom z rómskych komunít.

Vďaka podpore mojej milovanej manželky Denisy, s ktorou sme spolu už 25 rokov, a mojich 4 šikovných synov, rodičov, ktorí mi všemožne pomáhajú, no aj ďalších stoviek ľudí, ktorí zdieľajú naše hodnoty, môžem uskutočňovať to, čo je pre spoločnosť prospešné a prináša úžitok.

Verím, že s pomocou odhodlaných ľudí, ktorí túžia robiť veci lepšie, dokážem pomôcť ešte omnoho viac. Mojou ambíciou je posilniť regionálny rozvoj, postarať sa o efektívnejšie využívanie eurofondov, zaslúžiť sa o vyrovnanie regionálnych rozdielov, zabezpečiť suverénnosť Slovenska v EÚ, apelovať na bezpečnosť a mier v Európe a sústrediť sa na ochranu života, práv a slobôd všetkých občanov EÚ. 

Ak som vás oslovil, 8. júna krúžkujte číslo 3.

3

Akú cestu mám za sebou?

Gabriel Pala

Program

Regionálny rozvoj

Regióny sú základnými kameňmi celkového rozvoja Slovenska. Posilnením hospodárskeho rastu, zvýšením zamestnanosti a implementáciou inovácií v regiónoch dokážeme posunúť Slovensko ďalej a urobiť z neho silného partnera ďalších európskych štátov.

Výhody hospodárskeho rastu by mali byť rozdelené medzi regiónmi spravodlivo. Pred 20 rokmi, pri našom vstupe do EÚ, bol rozdiel medzi Bratislavou a východným Slovenskom v prepočte HDP na jedného obyvateľa na úrovni 10 000 € v prospech Bratislavy. Dnes, po 20 rokoch v únii, sa tento rozdiel zvýšil na 30 000 €. Potrebujeme adresne cieliť eurofondy do regiónov podľa ich potrieb.

Čerpanie eurofondov

Práve eurofondy umožňujú slovenským mestám, obciam a regiónom významne napredovať. To, ako momentálne Slovensko eurofondy čerpá, považujem za obrovský handicap. Nič však nie je nezvrátiteľné a ja sa budem o správne využívanie peňazí z Európske únie zasadzovať po vzore iných krajín.

Suverénnosť Slovenska v Európskej únii

Ako členský štát Európskej únie máme plné právo vyjadrovať sa k navrhovaným zákonom a vetovať ich. Práve preto nesúhlasím s odobratím práva veta pre Slovensko, a ani pre žiadny štát EÚ. Heslo Európskej únie je “Jednota v rozdielnosti” a to znamená, že každý člen EÚ má rovnaké práva pri rozhodovaní o osude únie.

Bezpečnosť a mier v Európe

Zaslúžime si žiť v pokoji a mieri, pretože iba cez spoluprácu a toleranciu sa môžeme zlepšovať ako krajina aj ako spoločenstvo štátov. S tým súvisí aj bezpečnosť - nielen tá fyzická, ale aj kybernetická. Doba inovácií so sebou prináša obrovské výhody, no i riziká, a ja som pripravený bojovať proti nim už v ich zárodku.

Ochrana života

Život je to najcennejšie, čo človek na tomto svete má. Každý život má rovnakú hodnotu. Preto sa budem zasadzovať o to, aby boli brané ohľady na dôstojnosť, práva a slobody všetkých občanov Európskej únie.

Used for the like, share, comment, and reaction icons

Napísali o mne

Na kandidátke KDH je aj známy teológ! Pred voľbami a v živote má jasno: Modliť sa nestačí...
Na kandidátke KDH je aj známy teológ! Pred voľbami a v živote má jasno: Modliť sa nestačí...
Zdroj: Plus JEDEN DEŇ Čítať viac
Gabriel Paľa: Novinári sa nedajú zastrašiť
Gabriel Paľa: Novinári sa nedajú zastrašiť
Zdroj: Korzár Prešov Čítať viac
Gabriel Paľa: Politika? To je predovšetkým tvorba príležitostí na rozvoj nášho kraja.
Gabriel Paľa: Politika? To je predovšetkým tvorba príležitostí na rozvoj nášho kraja.
Zdroj: Život Prešova online Čítať viac

V prípade vašich otázok, pripomienok a návrhov alebo ochote pomôcť v kampani ma, prosím, kontaktujte.

Chcete ma spoznať bližšie a dozvedieť sa viac o tom, čo budem presadzovať?
Sledujte moje sociálne siete.

Do začiatku volieb do Európskeho parlamentu ostáva:
00 Dní
00 hodín
00 minút
00 sekúnd